Licencja

Zgodnie z wymogami "Podręcznika licencyjnego dla klubów II ligi na sezon 2019/20 i następne" informujemy że w roku sprawozdawczym 2018 (01.01.2018-31.12.2018) kwota prowizji wypłacona agentom/pośrednikom wynosi: 63.292,13 zł